Tin nội bộ

Thông báo lịch nghỉ lễ 30/04 - 01/05
2804 - 2022

Thông báo lịch nghỉ lễ 30/04 - 01/05

Chi tiết
Happy Women's Day 08/03
2403 - 2022

Happy Women's Day 08/03

Chi tiết
Mũi Né (10/02 - 13/02/2022)
2403 - 2022

Mũi Né (10/02 - 13/02/2022)

Chi tiết
HÀNH TRÌNH ĐI VỀ PHÍA BẮC TỔ QUỐC
1901 - 2021

HÀNH TRÌNH ĐI VỀ PHÍA BẮC TỔ QUỐC

SAPA - HÀ NỘI 07/01 - 10/01 Một chuyến đi du xuân...

Chi tiết
HAPPY BIRTHDAY chị Hoàng Thị Đông (Nhân viên Phòng Tài Chính - Kế Toán).
2509 - 2020

HAPPY BIRTHDAY chị Hoàng Thị Đông (Nhân viên Phòng Tài Chính - Kế Toán).

HAPPY BIRTHDAY chị Hoàng Thị Đông (Nhân viên Phòng Tài Chính - Kế Toán).

Chi tiết
HAPPY BIRTHDAY anh Phạm Dũng (Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị)
3108 - 2020

HAPPY BIRTHDAY anh Phạm Dũng (Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị)

HAPPY BIRTHDAY anh Phạm Dũng (Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị)

Chi tiết
HAPPY BIRTHDAY anh Phạm Thịnh (Phòng Tài Chính - Kế Toán)
3108 - 2020

HAPPY BIRTHDAY anh Phạm Thịnh (Phòng Tài Chính - Kế Toán)

HAPPY BIRTHDAY anh Phạm Thịnh (Phòng Tài Chính - Kế Toán)

Chi tiết
HAPPY BIRTHDAY anh Đào Hoàng Sang (Nhân viên Phòng Sản Xuất và Kho Vận)
3108 - 2020

HAPPY BIRTHDAY anh Đào Hoàng Sang (Nhân viên Phòng Sản Xuất và Kho Vận)

HAPPY BIRTHDAY anh Đào Hoàng Sang (Nhân viên Phòng Sản Xuất và Kho Vận)

Chi tiết
HAPPY BIRTHDAY anh Trần Trọng Kha (Nhân viên Phòng Tài Chính - Kế Toán)
3108 - 2020

HAPPY BIRTHDAY anh Trần Trọng Kha (Nhân viên Phòng Tài Chính - Kế Toán)

HAPPY BIRTHDAY anh Trần Trọng Kha (Nhân viên Phòng Tài Chính - Kế Toán)

Chi tiết
HAPPY BIRTDAY anh Nguyễn Bình Xuân Giang (Nhân viên Phòng Sản xuất và Kho vận)!
0911 - 2019

HAPPY BIRTDAY anh Nguyễn Bình Xuân Giang (Nhân viên Phòng Sản xuất và Kho vận)!

HAPPY BIRTDAY anh Nguyễn Bình Xuân Giang (Nhân viên Phòng Sản xuất và Kho vận)!

Chi tiết
HAPPY BIRTHDAY Anh Nguyễn Minh Ngọc (Nhân Viên Kinh Doanh)!
2509 - 2019

HAPPY BIRTHDAY Anh Nguyễn Minh Ngọc (Nhân Viên Kinh Doanh)!

HAPPY BIRTHDAY Anh Nguyễn Minh Ngọc

Chi tiết
(028) 62 666 333